Za Chiny nie zjedzą surowego

Zjesz niegotowane mięso – zaszkodzi żołądkowi. Powiesz nieprzyzwoite słowo – zaszkodzi całemu tobie – tak mówi stare chińskie przysłowie. I o ile jego drugą część trudno zweryfikować, to tę pierwszą Chińczycy wzięli sobie bardzo do serca (i żołądka). W bogatym repertuarze kulinarnym Państwa Środka trudno znaleźć potrawy przypominające carpaccio czy tatara.